Kladkostroje - LIFTKET - česká verze Kladkostroje - LIFTKET - německá verze Kladkostroje - LIFTKET - polská verze

Kladkostroje - LIFTKET STAR

Německá vlajka Elektrický reťazový kladkostroj LIFTKET STAR je kompletne vyrábaný a montovaný v Nemecku.

Kladkostroj LIFTKET STAR a jeho parametre

Kladkostroj
 • Nosnosť 125 kg až 6300 kg.
 • Všetky nosnosti majú modely s jednou rýchlosťou zdvihu alebo dvoma rýchlosťami zdvihu. Rozsah rýchlostí zdvihu je podľa typu a vyhotovenia od 0,75 m/min. do 24 m/min.
 • >Najmenšia dodávaná výška zdvihu je 3 m, najväčšia „nie je obmedzená“ (desiatky metrov bežne).
 • >Kladkostroj je štandardne dodávaný so závesným ovládacím panelom (dĺžka ovládacieho kábla podľa požiadavky). Kladkostroje je možné dodať bez závesného ovládača alebo s rádiovým diaľkovým ovládaním.
 • >Kladkostroje STAR majú počet zopnutí až 360/hod., vysoký zaťažovateľ až 60 % ED a skupinu mechanizmu (životnosť) až 3 m/M6.
 • >Pracovná teplota štandardne -20 °C až +40 °C. Na iné predpokladané pracovné teploty okolia je potrebné upozorniť dodávateľa.
 • >Elektrické krytie IP55 štandardne. Teplotná trieda izolácie F.
 • >Každé vyhotovenie kladkostroja STAR je možné zavesiť všetkými nižšie popísanými spôsobmi:
  • stacionárne vyhotovenie so závesnou doskou,
  • horný hákový záves,
  • ručný postrkový vozík (pojazd sa vykonáva ťahom za hák kladkostroja alebo postrkom za bremeno, vozík nie je brzdený),
  • elektrický pojazd jednorýchlostný alebo dvojrýchlostný s rýchlosťami pojazdu 4 m/min. až 30 m/min., pojazd je brzdený.

Stacionární
Stacionárny
Hákový závěs
Hákový záves
Postrkový vozík
Postrkový vozík
Elektrický pojezd
Elektrický pojazd

 • Všetky pojazdy kladkostrojov STAR sú vhodné pre ľubovoľný valcovaný I-profil (I, IPE, IPN, HEA, HEB...) a v troch rozsahoch pre šírky spodných prírub 50 až 310 mm.
 • Všetky modely kladkostrojov STAR so stýkačovým ovládaním alebo bez elektrovýzbroje je možné vybaviť koncovými spínačmi zdvihu, krížovými koncovými spínačmi pojazdu, tepelným snímačom motora zdvihu a pojazdu, vstavanými vačkovými koncovými spínačmi zdvihu a spúšťania 4-polohovými, elektronickým zariadením proti preťaženiu, dvoma brzdami zdvihu, frekvenčným meničom, absolútnym alebo inkrementálnym snímačom na snímanie polohy háka.
 • Modely STAR 02x/.., 03x/.., 05x/.., a 07x/.. je možné dodať ako s priamym riadením (priame spínanie fáz do motora zdvihu), tak so stýkačovým ovládaním na 24 V/50 Hz alebo 230 V/50 Hz alebo bez elektrovýzbroje.
 • Modely STAR 09x/.., 11x/.. je možné dodať so stýkačovým ovládaním na 24 V/50 Hz alebo 230 V/50 Hz alebo bez elektrovýzbroje. Vždy sú ale vybavené koncovými spínačmi zdvihu a tepelným snímačom motora zdvihu.
 • Štandardné napájacie napätie trojfázových modelov STAR je 3 × 400 V/50 Hz. Je možné objednať iné napätia a frekvencie. Pre prípady, keď nie je k dispozícii trojfázové napätie, máme jednofázové kladkostroje STAR na 230 V/50 Hz. Tieto kladkostroje majú iba jednu rýchlosť zdvihu a priame riadenie, sú určené predovšetkým na montážne účely. Nie je možné ich vybaviť elektrickým pojazdom.

Kladkostroj LIFTKET STAR a jeho prednosti

Použitie certifikovaných materiálov a komponentov

Použitie špičkových a iba certifikovaných materiálov, certifikovanej ocele a úroveň najnovšej technológie zaisťujú kvalitu a spoľahlivosť všetkých súčastí. Toto tvrdenie dokazujú výsledky dlhodobých testov vo výskumných laboratóriách výrobcu. Testami a dlhoročnou praxou preukázaná životnosť kladkostroja STAR jednoznačne prekračuje požiadavky FEM/ISO pre dané skupiny hnacích ústrojenstiev. Všetok, aj certifikovaný materiál, prechádza dôkladnou vstupnou kontrolou! Použité komponenty sú iba od popredných výrobcov, tak aby zodpovedali našej kvalite.

Kluzká spojka Patentovaná klzná spojka LIFTKET

Tajomstvom povestnej bezpečnosti kladkostroja LIFTKET STAR je špeciálny dutý hriadeľ, ktorý umožňuje výrobcovi zrovnať komponenty do horizontálnej roviny a dodržať tak ojedinelú konštrukciu motor – spojka – brzda – bremeno. Medzi bremenom a brzdou existuje mechanicky pevné spojenie! Bremeno nemôže samovoľne spadnúť ani v prípade, keby bola spojka opotrebovaná alebo poškodená!

Táto patentovaná spojka je príčinou bezkonkurenčnej bezpečnosti kladkostroja LIFTKET. Dokonalosť systému spojky a brzdy LIFTKET STAR dodnes nemá vo svete obdobu.

Najmodernejší dizajn a konštrukcia Kladkostroj

Všetky prvky, kryty, vrátane konštrukcie motora zdvihu sú podriadené vonkajším kontúram kladkostroja LIFTKET STAR tak, aby bola dosiahnutá čistota tvaru pri minimálnych zástavbových rozmeroch. Pri vývoji bol kladený mimoriadny dôraz na všetky detaily a tým bola dosiahnutá ako minimálna vlastná hmotnosť kladkostroja a to nielen konštrukciou, ale i použitými materiálmi – teleso kladkostroja je z ľahkej zliatiny. Pre ochranu životného prostredia sú všetky použité obloženia brzdy a spojky bezazbestové. Pri vývoji bola – s ohľadom na prípadnú budúcu výmenu komponentov – docielená jedinečná modulová konštrukcia, ktorá je patentovaná.

Patentovaná modulová konštrukcia LIFTKET STAR Kladkostroje

Vďaka tejto modulovej konštrukcii je zaistená úplne ľahká vymeniteľnosť jednotlivých dielov a dokonca i bez potreby špeciálnych nástrojov. Všetky diely kladkostroja sú ľahko prístupné a v prípade potreby jednoducho a rýchlo vymeniteľné.

Skutečně plynulý pohyb a vertikální zdvih

Díky patentovanému tvaru řetězového kola je dosaženo naprosto plynulého pohybu zdvihu. Řetěz u kladkostrojů LIFTKET vyjíždí z kladkostroje pouze v jednom konkrétním místě. Na rozdíl od lanových kladkostrojů (kde se břemeno při zdvihu z principu pohybuje do strany) dochází u modelů STAR ke skutečně a pouze vertikálnímu zvedání!

Kladkostroje Skutočne plynulý pohyb a vertikálny zdvih

Vďaka patentovanému tvaru reťazového kolesa je dosiahnutý úplne plynulý pohyb zdvihu. Reťaz pri kladkostrojoch LIFTKET vychádza z kladkostroja iba v jednom konkrétnom mieste. Na rozdiel od lanových kladkostrojov (kde sa bremeno pri zdvihu z princípu pohybuje do strany) dochádza pri modeloch STAR ku skutočne a iba vertikálnemu zdvíhaniu!

Patentovaný vzduchom chladený motor zdvihu

Kladkostroj LIFTKET STAR je dodávaný so všetkými olejovými náplňami. Motor, olejotesná prevodovka, pružinová brzda ani klzná spojka nepotrebujú žiadne doladenie či nastavenie. Jediná bežná údržba kladkostroja spočíva iba v mazaní reťaze.

Bez údržbové vyhotovenie Kladkostroje

Kladkostroj LIFTKET STAR je dodávaný so všetkými olejovými náplňami. Motor, olejotesná prevodovka, pružinová brzda ani klzná spojka nepotrebujú žiadne doladenie či nastavenie. Jediná bežná údržba kladkostroja spočíva iba v mazaní reťaze.

Výkyvné uloženie LIFTKET

Všetky kladkostroje LIFTKET STAR majú špeciálne vyvinuté výkyvné uloženie, vďaka ktorému sú maximálne eliminované šikmé ťahy a zároveň je optimálne zaťažované pojazdové ústrojenstvo. Výkyvné uloženie je docielené presne definovanými oválnymi otvormi v závesnej doske kladkostroja, vďaka čomu je zachovaná minimálna stavebná výška.

Patentované zavesenie konca reťaze

Toto riešenie umožní jednoduchú, rýchlu a bezpečnú prestavbu z jednoreťazového na dvojreťazové vyhotovenie a naopak. Vďaka bezpečnému zaveseniu druhého prameňa reťaze nie je možné urobiť chybu pri prestavbe kladkostroja alebo výmene reťaze.

100 % výstupná kontrola s preťažením

Každý kladkostroj LIFTKET STAR prechádza individuálnym vyskúšaním s preťažením a nastavením klznej spojky na správnu hodnotu podľa typu priamo u výrobcu.


Kladkostroj Špeciálne aplikácie LIFTKET STAR

Jednofázové kladkostroje LIFTKET STAR

 • vhodné všade tam, kde nie je možné priviezť trojfázové napájanie (napr. montážne účely)
 • vo vyhotovení iba jednej rýchlosti zdvihu a priameho riadenia na 230 V/50 Hz
 • možnosť dodať v stacionárnom vyhotovení, s hákovým závesom alebo postrkovým vozíkom

Dvojitý LIFTKET STAR pre celkom synchrónny zdvih

 • perfektné riešenie pre celkom synchrónne zdvíhanie dlhých bremien
 • vo vyhotovení do 2 × 250 kg, so vzdialenosťou hákov 600 mm až 5 000 mm
 • možnosť dodať v stacionárnom vyhotovení, s postrkovým vozíkom alebo elektrickým pojazdom
„Šplhacie“ vyhotovenie
 • každý kladkostroj STAR je možné objednať v „šplhacom“ vyhotovení
 • vhodné predovšetkým na montážne účely
Kladkostroj Reťaze a háky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 • antikorové reťaze a antikorové neotočné háky do nosnosti 1 500 kg
 • využitie pre potravinársky a chemický priemysel (agresívne prostredie)
Dve brzdy zdvihu
 • využitie pre prácu s nebezpečnými chemikáliami alebo pre manipuláciu s tekutým kovom
Špeciálne ovládače
 • ovládanie kladkostroja a žeriava
 • ovládanie dvoch kladkostrojov s prepínaním zdvihu
 • ovládanie dvoch kladkostrojov s prepínaním zdvihu i pojazdu