Elektrický kladkostroj LIFTKET STAR

Kompletne vyrábaný a montovaný v Nemecku - kvalita, spoľahlivosť, bezpečnosť

Parametre kladkostroje LIFTKET STAR

 • Nosnosť 125 kg až 6300 kg
 • Všetky nosnosti majú modely s  jednou rýchlosťou zdvihu alebo dvoma rýchlosťami zdvihu. Rozsah rýchlostí zdvihu je podľa typu a vyhotovenia od 0,75 m/min. do 24 m/min
 • Najmenšia dodávaná výška zdvihu je 3 m, najväčšia „nie je obmedzená“ (desiatky metrov bežne)
 • Kladkostroj je štandardne dodávaný so závesným ovládacím panelom (dĺžka ovládacieho kábla podľa požiadavky). Kladkostroje je možné dodať bez závesného ovládača alebo s rádiovým diaľkovým ovládaním
 • Kladkostroje STAR majú počet zopnutí až 360/hod., vysoký zaťažovateľ až 60 % ED a skupinu mechanizmu (životnosť) až 4 m/M7
 • Pracovná teplota štandardne -20 °C až +40 °C. Na iné predpokladané pracovné teploty okolia je potrebné upozorniť dodávateľa
 • Elektrické krytie IP55 štandardne. Teplotná trieda izolácie F
 • Každé vyhotovenie kladkostroja STAR je možné zavesiť všetkými nižšie popísanými spôsobmi:
  • stacionárne vyhotovenie so závesnou doskou
  • horný hákový záves
  • ručný postrkový vozík (pojazd sa vykonáva ťahom za hák kladkostroja alebo postrkom za bremeno, vozík nie je brzdený)
  • elektrický pojazd jednorýchlostný alebo dvojrýchlostný s rýchlosťami pojazdu 4 m/min. až 20 m/min., pojazd je brzdený
Fotka kladkostroje LIFTKET STAR
Nákres stacionárneho kladkostroja LIFTKET STAR

Stacionárny

Nákres kladkostroja LIFTKET STAR s hákovým závesom

Hákový záves

Nákres kladkostroja LIFTKET STAR s postrkovým vozíkom

Postrkový vozík

Nákres kladkostroja LIFTKET STAR s elektrickým pojazdom

Elektrický pojazd

 • Všetky pojazdy kladkostrojov STAR sú vhodné pre ľubovoľný valcovaný I-profil (I, IPE, IPN, HEA, HEB...) a v troch rozsahoch pre šírky spodných prírub 50 až 310 mm
 • Všetky modely kladkostrojov STAR so stýkačovým ovládaním alebo bez elektrovýzbroje je možné vybaviť koncovými spínačmi zdvihu, krížovými koncovými spínačmi pojazdu, tepelným snímačom motora zdvihu a pojazdu, vstavanými vačkovými koncovými spínačmi zdvihu a spúšťania 4-polohovými, elektronickým zariadením proti preťaženiu, dvoma brzdami zdvihu, frekvenčným meničom, absolútnym alebo inkrementálnym snímačom na snímanie polohy háka
 • Modely STAR 03x/.., 05x/.., a 07x/.. je možné dodať ako s priamym riadením (priame spínanie fáz do motora zdvihu), tak so stýkačovým ovládaním na 24 V/50 Hz alebo 230 V/50 Hz alebo bez elektrovýzbroje
 • Modely STAR 09x/.., 11x/.. je možné dodať so stýkačovým ovládaním na 24 V/50 Hz alebo 230 V/50 Hz alebo bez elektrovýzbroje. Vždy sú ale vybavené koncovými spínačmi zdvihu a tepelným snímačom motora zdvihu
 • Štandardné napájacie napätie trojfázových modelov STAR je 3 × 400 V/50 Hz. Je možné objednať iné napätia a frekvencie. Pre prípady, keď nie je k dispozícii trojfázové napätie, máme jednofázové kladkostroje STAR na 230 V/50 Hz. Tieto kladkostroje majú iba jednu rýchlosť zdvihu a priame riadenie, sú určené predovšetkým na montážne účely. Nie je možné ich vybaviť elektrickým pojazdom

Prednosti kladkostroja LIFTKET STAR

Použitie certifikovaných materiálov a komponentov

Použitie špičkových a iba certifikovaných materiálov, certifikovanej ocele a úroveň najnovšej technológie zaisťujú kvalitu a spoľahlivosť všetkých súčastí. Toto tvrdenie dokazujú výsledky dlhodobých testov vo výskumných laboratóriách výrobcu. Testami a dlhoročnou praxou preukázaná životnosť kladkostroja STAR jednoznačne prekračuje požiadavky FEM/ISO pre dané skupiny hnacích ústrojenstiev. Všetok, aj certifikovaný materiál, prechádza dôkladnou vstupnou kontrolou! Použité komponenty sú iba od popredných výrobcov, tak aby zodpovedali našej kvalite.

Patentovaná klzná spojka LIFTKET

Tajomstvom povestnej bezpečnosti kladkostroja LIFTKET STAR je špeciálny dutý hriadeľ, ktorý umožňuje výrobcovi zrovnať komponenty do horizontálnej roviny a dodržať tak ojedinelú konštrukciu motor – spojka – brzda – bremeno. Medzi bremenom a brzdou existuje mechanicky pevné spojenie! Bremeno nemôže samovoľne spadnúť ani v prípade, keby bola spojka opotrebovaná alebo poškodená!

Táto patentovaná spojka je príčinou bezkonkurenčnej bezpečnosti kladkostroja LIFTKET. Dokonalosť systému spojky a brzdy LIFTKET STAR dodnes nemá vo svete obdobu.

Nákres klznej spojky kladkostroja LIFTKET STAR

Najmodernejší dizajn a konštrukcia

Nákres kladkostroja LIFTKET STAR

Všetky prvky, kryty, vrátane konštrukcie motora zdvihu sú podriadené vonkajším kontúram kladkostroja LIFTKET STAR tak, aby bola dosiahnutá čistota tvaru pri minimálnych zástavbových rozmeroch. Pri vývoji bol kladený mimoriadny dôraz na všetky detaily a tým bola dosiahnutá ako minimálna vlastná hmotnosť kladkostroja a to nielen konštrukciou, ale i použitými materiálmi – teleso kladkostroja je z ľahkej zliatiny. Pre ochranu životného prostredia sú všetky použité obloženia brzdy a spojky bezazbestové. Pri vývoji bola – s ohľadom na prípadnú budúcu výmenu komponentov – docielená jedinečná modulová konštrukcia, ktorá je patentovaná

Patentovaná modulová konštrukcia LIFTKET STAR

Vďaka tejto modulovej konštrukcii je zaistená úplne ľahká vymeniteľnosť jednotlivých dielov a dokonca i bez potreby špeciálnych nástrojov. Všetky diely kladkostroja sú ľahko prístupné a v prípade potreby jednoducho a rýchlo vymeniteľné

Skutočne plynulý pohyb a vertikálny zdvih

Vďaka patentovanému tvaru reťazového kolesa je dosiahnutý úplne plynulý pohyb zdvihu. Reťaz pri kladkostrojoch LIFTKET vychádza z kladkostroja iba v jednom konkrétnom mieste. Na rozdiel od lanových kladkostrojov (kde sa bremeno pri zdvihu z princípu pohybuje do strany) ochádza pri modeloch STAR ku skutočne a iba vertikálnemu zdvíhaniu!

Nákres modulovej konštrukcie kladkostroja LIFTKET STAR
Nákres modulovej konštrukcie kladkostroja LIFTKET STAR

Patentovaný vzduchom chladený motor zdvihu

Tento vzduchom chladený motor zdvihu s chladiacimi rebrami bol špeciálne vyvinutý vierolomnosti LIFTKET STAR avyniká vysokou tepelnou odolnosťou (trieda izolácie F), teda môže mať vysoký počet zapnutie a vysoký zaťažovateľ ED%. Štandardne je & nbsp; motor vybavený kontaktným snímačom na & nbsp; jeho ochranu.

Bez údržbové vyhotovenie

Kladkostroj LIFTKET STAR je dodávaný so všetkými olejovými náplňami. Motor, olejotesná prevodovka, pružinová brzda ani klzná spojka nepotrebujú žiadne doladenie či nastavenie. Jediná bežná údržba kladkostroja spočíva iba v mazaní reťaze.

Patentované zavesenie konca reťaze

Toto riešenie umožní jednoduchú, rýchlu a bezpečnú prestavbu z jednoreťazového na dvojreťazové vyhotovenie a naopak. Vďaka bezpečnému zaveseniu druhého prameňa reťaze nie je možné urobiť chybu pri prestavbe kladkostroja alebo výmene reťaze.

100 % výstupná kontrola s preťažením

Každý kladkostroj LIFTKET STAR prechádza individuálnym vyskúšaním s preťažením a nastavením klznej spojky na správnu hodnotu podľa typu priamo u výrobcu.

Nákres patentovaného zavesenie konca reťaze kladkostroja LIFTKET STAR

Špeciálne aplikácie LIFTKET STAR

Jednofázové kladkostroje LIFTKET STAR

 • vhodné všade tam, kde nie je možné priviezť trojfázové napájanie (napr. montážne účely)
 • vo vyhotovení iba jednej rýchlosti zdvihu a priameho riadenia na 230 V/50 Hz
 • možnosť dodať v stacionárnom vyhotovení, s hákovým závesom alebo postrkovým vozíkom

„Šplhacie“ vyhotovenie

 • každý kladkostroj STAR je možné objednať v „šplhacom“ vyhotovení
 • vhodné predovšetkým na montážne účely
Fotka kladkostroja LIFTKET STAR so synchrónnym zdvihom
Fotka šplhacího prevedenie kladkostroja LIFTKET STAR

Šplhacie vybavenie pre  LIFTKET STAR

Reťaze a háky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele

 • antikorové reťaze a antikorové neotočné háky do nosnosti 1 500 kg
 • využitie pre potravinársky a chemický priemysel (agresívne prostredie)

Brzda zdvihu s mechanickým odbrzdením

 • umožňuje spustenie bremena aj pri výpadku elektrickej energie

Dve brzdy zdvihu

 • využitie pre prácu s nebezpečnými chemikáliami alebo pre manipuláciu s tekutým kovom

Špeciálne ovládače

 • ovládanie kladkostroja a žeriava
 • ovládanie dvoch kladkostrojov s prepínaním zdvihu
 • ovládanie dvoch kladkostrojov s prepínaním zdvihu i pojazdu